Mi a szabadkőművesség?

A szabadkőművességet számtalan legenda, talány, és misztérium övezi. Tény és való, hogy a rend eredete az idők homályába vész, de ezen túl a szabadkőművesekről szóló történetek nagy részének nincs valóságalapja.A szabadkőművességet számtalan legenda, talány, és misztérium övezi. Tény és való, hogy a rend eredete az idők homályába vész, de ezen túl a szabadkőművesekről szóló történetek nagy részének nincs valóságalapja.

A mai szabadkőművesség az építőművészetből eredő, annak ősi jelképrendszerét avatási szertartásokon átörökítő rend, melynek sarkalatos törvényeit Anderson 1723-ban közzétett alkotmánya rögzíti.

Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy a szabadkőművesség nem “titkos testvériség”, hanem beavatáson alapuló, zártkörű társaság.

A szabadkőművesek maximálisan betartják a törvényt, semmiféle világuralmi vagy bármilyen uralmi törekvésük nincs, nem irányítanak titokban semmit, és erre nem is vágynak.

A szabadkőművesek azon dolgoznak, hogy saját magukat és a többieket jobb emberré tegyék, tudást osszanak meg egymással, és rászorulókon segítsenek.

A szabadkőművesség filantróp, bölcseleti intézmény, amelynek célja az igazság keresése, az erkölcs tanulmányozása és a szolidaritás gyakorlása: az emberiség anyagi és eszmei előrehaladásán, szellemi és társadalmi tökéletesedésén munkálkodik.

A „királyi művészet”, ahogy hajdan a szabadkőművességet nevezték, mint a tudományok és a művészetek tanulmányozására és terjesztésére alakult bölcseleti szervezet, abban különbözik más hasonló célt követő intézményektől, hogy tanítását nem előre megfogalmazott állítások formájában hirdeti, hanem arra ösztönzi tagjait, hogy az avatottság útján haladva ki-ki a saját igazságát lelje meg.

A szabadkőművesség az egyetemes testvériségért áll ki. Elvei: a türelem, mások és önmagunk becsülése, a szellem tökéletes szabadsága.

A szabadkőművesség az erkölcsöt minden vallástól függetlennek tekinti: nem állít semmiféle korlátot az igazság szabad kutatása útjába. Minden ember számára nyitott, függetlenül állampolgárságtól, fajtától, vallástól.

A szabadkőművesség célja, hogy „az egyesség központjává váljék, és eszköz igaz barátság kötésére olyan személyek között, kik nélküle örökös távolságban maradtak volna.”

 

A szabadkőművesség jelszava:

SZABADSÁG, EGYENLŐSÉG, TESTVÉRISÉG.

A  nagyvilágban tevékenykedő szabadkőműves rendek mivel sem országok fölött átívelő központtal, sem dogmával nem rendelkeznek lényegüket különböző módon határozzák meg.

 

A  Szabadkőművesek általában egyetértenek a következőkkel:

A mai szabadkőművesség az építőművészetből eredő, ennek jelképrendszerét avatási szertartásokon átörökítő, hagyományos és egyetemes rend.

Célja, hogy „az egység központjává váljék, és eszköz, igaz barátságok kötésére olyan személyek között, kik nélküle örökös távolságban maradtak volna”.

 

A szabadkőművesség

Független minden politikai, gazdasági, vallási és csoport-hatalomtól.

Az emberi élet minden vonatkozásával törődik, az Igazság keresésében semmiféle béklyót nem tűr el.

A szabadkőművesség tagjait, semmiféle hitelv elfogadására, vagy elvetésére nem kötelezi. Szellemiségét, hármas jelszava: „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség” fejezi ki.

 

A szabadkőműves páholy

nem baráti társaság, bár testvérnek nevezzük és tekintjük egymást

nem asztaltársaság, bár szeretünk együtt lenni és szabadon beszélgetni

nem vallás, bár összejöveteleink rítus szerint zajlanak és a páholyt templomnak is nevezhetjük.

nem politikai párt, bár vélemény- és gondolatszabadságunk teljes, egyénileg akár politikai elkötelezettséget is vállalhatunk, de azt a páholyokban nem vitatjuk egymással.

nem önképzőkör, bár önmagunkat állandóan csiszoljuk, saját okulásunkra előadásokat tartunk, többek között a társadalmunkat érintő kérdésekről, kultúráról, gazdaságról.

nem munkaközvetítő vagy érvényesüléshez ugródeszka, bár alapelvünk a szolidaritás, szükség esetén számíthatunk egymásra.

 

A szabadkőművesség mint intézmény

Az Európai Szabadkőműves konferencia meghatározása szerint:

„Humanista szellemiségű: független minden politikai, gazdasági, vallási és csoport-hatalomtól.”

    „Az emberi élet minden vonatkozásával törődik, az igazság keresésében semmiféle béklyót nem tűr el.”

    „Emberbaráti: tagjai és minden ember között a kölcsönös felelősséget gyakorolja nemzetiségi, vallási, politikai vagy bármely más megkülönböztetés nélkül.”

    „Haladó: tagjai egyénileg és közösen az ember és a társadalom szüntelen jobbításáért tevékenykednek, templomaikban és a nagyvilágban.”

    „Humanista: tagjait semmiféle dogma elfogadására nem kötelezi. Szellemiségét hármas jelszava: Szabadság, Egyenlőség, Testvériség fejezi ki.”

    „Alapelve a türelem és az emberi jogok egyetemessége: e jogok tiszteletben tartása és elterjesztése vezethet a Békéhez, az Igazsághoz és a Testvériséghez a népek és egyének között.”

(Az Európai Szabadkőműves Konferencia nyilatkozata, 1992).

 

A Magyarországi Nagyoriens szívesen lát soraiban a fenti elvekkel egyetértő és cselekedni kívánó „szabad és jóerkölcsű” férfiakat. Páholyaiba ugyan kizárólag férfiakat vesz fel, de baráti kapcsolatot ápol a Magyarországon tevékenykedő női és vegyes páholyokkal és szívesen ad felvilágosítást róluk is.

 

Mi a szabadkőművesség?

A szabadkőművességet számtalan legenda, talány, és misztérium övezi. Tény és való, hogy a rend eredete az idők homályába vész, de ezen túl a szabadkőművesekről szóló történetek nagy részének nincs valóságalapja.A szabadkőművességet számtalan legenda, talány, és misztérium övezi. Tény és való, hogy a rend eredete az idők homályába vész, de ezen túl a szabadkőművesekről szóló történetek nagy részének nincs valóságalapja.

A mai szabadkőművesség az építőművészetből eredő, annak ősi jelképrendszerét avatási szertartásokon átörökítő rend, melynek sarkalatos törvényeit Anderson 1723-ban közzétett alkotmánya rögzíti.

Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy a szabadkőművesség nem “titkos testvériség”, hanem beavatáson alapuló, zártkörű társaság.

A szabadkőművesek maximálisan betartják a törvényt, semmiféle világuralmi vagy bármilyen uralmi törekvésük nincs, nem irányítanak titokban semmit, és erre nem is vágynak.

A szabadkőművesek azon dolgoznak, hogy saját magukat és a többieket jobb emberré tegyék, tudást osszanak meg egymással, és rászorulókon segítsenek.

A szabadkőművesség filantróp, bölcseleti intézmény, amelynek célja az igazság keresése, az erkölcs tanulmányozása és a szolidaritás gyakorlása: az emberiség anyagi és eszmei előrehaladásán, szellemi és társadalmi tökéletesedésén munkálkodik.

A „királyi művészet”, ahogy hajdan a szabadkőművességet nevezték, mint a tudományok és a művészetek tanulmányozására és terjesztésére alakult bölcseleti szervezet, abban különbözik más hasonló célt követő intézményektől, hogy tanítását nem előre megfogalmazott állítások formájában hirdeti, hanem arra ösztönzi tagjait, hogy az avatottság útján haladva ki-ki a saját igazságát lelje meg.

A szabadkőművesség az egyetemes testvériségért áll ki. Elvei: a türelem, mások és önmagunk becsülése, a szellem tökéletes szabadsága.

A szabadkőművesség az erkölcsöt minden vallástól függetlennek tekinti: nem állít semmiféle korlátot az igazság szabad kutatása útjába. Minden ember számára nyitott, függetlenül állampolgárságtól, fajtától, vallástól.

A szabadkőművesség célja, hogy „az egyesség központjává váljék, és eszköz igaz barátság kötésére olyan személyek között, kik nélküle örökös távolságban maradtak volna.”

 

A szabadkőművesség jelszava:

SZABADSÁG, EGYENLŐSÉG, TESTVÉRISÉG.

A  nagyvilágban tevékenykedő szabadkőműves rendek mivel sem országok fölött átívelő központtal, sem dogmával nem rendelkeznek lényegüket különböző módon határozzák meg.

 

A  Szabadkőművesek általában egyetértenek a következőkkel:

A mai szabadkőművesség az építőművészetből eredő, ennek jelképrendszerét avatási szertartásokon átörökítő, hagyományos és egyetemes rend.

Célja, hogy „az egység központjává váljék, és eszköz, igaz barátságok kötésére olyan személyek között, kik nélküle örökös távolságban maradtak volna”.

 

A szabadkőművesség

Független minden politikai, gazdasági, vallási és csoport-hatalomtól.

Az emberi élet minden vonatkozásával törődik, az Igazság keresésében semmiféle béklyót nem tűr el.

A szabadkőművesség tagjait, semmiféle hitelv elfogadására, vagy elvetésére nem kötelezi. Szellemiségét, hármas jelszava: „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség” fejezi ki.

 

A szabadkőműves páholy

nem baráti társaság, bár testvérnek nevezzük és tekintjük egymást

nem asztaltársaság, bár szeretünk együtt lenni és szabadon beszélgetni

nem vallás, bár összejöveteleink rítus szerint zajlanak és a páholyt templomnak is nevezhetjük.

nem politikai párt, bár vélemény- és gondolatszabadságunk teljes, egyénileg akár politikai elkötelezettséget is vállalhatunk, de azt a páholyokban nem vitatjuk egymással.

nem önképzőkör, bár önmagunkat állandóan csiszoljuk, saját okulásunkra előadásokat tartunk, többek között a társadalmunkat érintő kérdésekről, kultúráról, gazdaságról.

nem munkaközvetítő vagy érvényesüléshez ugródeszka, bár alapelvünk a szolidaritás, szükség esetén számíthatunk egymásra.

 

A szabadkőművesség mint intézmény

Az Európai Szabadkőműves konferencia meghatározása szerint:

„Humanista szellemiségű: független minden politikai, gazdasági, vallási és csoport-hatalomtól.”

    „Az emberi élet minden vonatkozásával törődik, az igazság keresésében semmiféle béklyót nem tűr el.”

    „Emberbaráti: tagjai és minden ember között a kölcsönös felelősséget gyakorolja nemzetiségi, vallási, politikai vagy bármely más megkülönböztetés nélkül.”

    „Haladó: tagjai egyénileg és közösen az ember és a társadalom szüntelen jobbításáért tevékenykednek, templomaikban és a nagyvilágban.”

    „Humanista: tagjait semmiféle dogma elfogadására nem kötelezi. Szellemiségét hármas jelszava: Szabadság, Egyenlőség, Testvériség fejezi ki.”

    „Alapelve a türelem és az emberi jogok egyetemessége: e jogok tiszteletben tartása és elterjesztése vezethet a Békéhez, az Igazsághoz és a Testvériséghez a népek és egyének között.”

(Az Európai Szabadkőműves Konferencia nyilatkozata, 1992).

 

A Magyarországi Nagyoriens szívesen lát soraiban a fenti elvekkel egyetértő és cselekedni kívánó „szabad és jóerkölcsű” férfiakat. Páholyaiba ugyan kizárólag férfiakat vesz fel, de baráti kapcsolatot ápol a Magyarországon tevékenykedő női és vegyes páholyokkal és szívesen ad felvilágosítást róluk is.

 


Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Egyesület © 2019