A Felvilágosodáshoz

Páholyunkban különös figyelmet fordítunk a különféle rítusok történetének kutatására, illetve a legteljesebb lelkiismereti szabadság és a kölcsönös türelem jegyében működő iniciatikus gondolkodás 21. századi szerepének modern, kőműves vizsgálatára, mellyel, ez meggyőződésünk, a Magyar Nagyoriens egésze és az egyetemes szabadkőművesség számára is hasznos munkát fogunk végezni.

A különféle rítusok iránti nyitottságunkkal párhuzamosan hitet teszünk a kőművesség hármas jelszavában megidézett – a szociálisan érzékeny, liberális és konzervatív gondolkodásmódok iránt egyaránt nyitott – republikánus értékek mellett, amelyek meggyőződésünk szerint irányt mutathatnak a Magyarország társadalmi szétszakítottságából származó bajok enyhítésében.

E republikánus meggyőződésünk a páholy új tagjainak felvételekor is mindig meghatározó lesz. Nem mindenben járjuk azonban a hagyomány útját. Tevékeny hívei vagyunk ugyanis a nők szabadkőművességének.

 

Jászi Oszkár Páholy

A Jászi Oszkár páholy 1989-ben - a Magyarországi Nagyoriens újraalakulásakor - annak egyik
alapítója volt. Mi, a Páholy jelenlegi tagjai, azért vagyunk együtt, hogy élvezzük a közös
gondolkodás örömét, páholyunkat testvéri egyetértésben, szellemi és lelki fejlődésünkért
működtetjük. Jászi Oszkár nevének megválasztásával jelezni kívántuk, hogy páholyunk
elsődleges célja a magyar és az európai társadalomban a politikai, gazdasági, kulturális
folyamatok vizsgálata, megismerése. Mindannyian elfogadjuk, hogy a világról alkotott
elképzelésünk, a világ dolgaihoz való viszonyulásunk különböző, ezért türelemmel hallgatjuk
meg egymást, törekszünk egymás nézőpontjának megértésére, mert ez a magunk és a
testvériség épülését szolgálja. Közösségünk szellemi gazdagságának titka különbözőségünkben
rejlik.

Jelszavunk a Szabadság, Egyenlőség, Testvériség, amelyhez szorosan kapcsolódik a Tolerancia
és a Szolidaritás.

 

A Felvilágosodáshoz

Páholyunkban különös figyelmet fordítunk a különféle rítusok történetének kutatására, illetve a legteljesebb lelkiismereti szabadság és a kölcsönös türelem jegyében működő iniciatikus gondolkodás 21. századi szerepének modern, kőműves vizsgálatára, mellyel, ez meggyőződésünk, a Magyar Nagyoriens egésze és az egyetemes szabadkőművesség számára is hasznos munkát fogunk végezni.

A különféle rítusok iránti nyitottságunkkal párhuzamosan hitet teszünk a kőművesség hármas jelszavában megidézett – a szociálisan érzékeny, liberális és konzervatív gondolkodásmódok iránt egyaránt nyitott – republikánus értékek mellett, amelyek meggyőződésünk szerint irányt mutathatnak a Magyarország társadalmi szétszakítottságából származó bajok enyhítésében.

E republikánus meggyőződésünk a páholy új tagjainak felvételekor is mindig meghatározó lesz. Nem mindenben járjuk azonban a hagyomány útját. Tevékeny hívei vagyunk ugyanis a nők szabadkőművességének.

 

Jászi Oszkár Páholy

A Jászi Oszkár páholy 1989-ben - a Magyarországi Nagyoriens újraalakulásakor - annak egyik
alapítója volt. Mi, a Páholy jelenlegi tagjai, azért vagyunk együtt, hogy élvezzük a közös
gondolkodás örömét, páholyunkat testvéri egyetértésben, szellemi és lelki fejlődésünkért
működtetjük. Jászi Oszkár nevének megválasztásával jelezni kívántuk, hogy páholyunk
elsődleges célja a magyar és az európai társadalomban a politikai, gazdasági, kulturális
folyamatok vizsgálata, megismerése. Mindannyian elfogadjuk, hogy a világról alkotott
elképzelésünk, a világ dolgaihoz való viszonyulásunk különböző, ezért türelemmel hallgatjuk
meg egymást, törekszünk egymás nézőpontjának megértésére, mert ez a magunk és a
testvériség épülését szolgálja. Közösségünk szellemi gazdagságának titka különbözőségünkben
rejlik.

Jelszavunk a Szabadság, Egyenlőség, Testvériség, amelyhez szorosan kapcsolódik a Tolerancia
és a Szolidaritás.

 


Magyarországi Nagyoriens Szabadkőműves Egyesület © 2019